ТРАНСФЕРИ ОТ И ДО
ЛЕТИЩЕ СОФИЯ

 
Очакваме ви+359 896 695 113
Комфорт / Сигурност / Професионализъм

Декларация за поверителност

Сигурността и правилното използване на личните данни са от изключително значение както за нашите клиенти, така и за Top Airport Transfers. Затова за нас е важно клиентите ни да разбират защо и как обработваме тяхната лична информация.

Настоящата Декларация за поверителност на личните данни е неразривно свързана с Общите условия на Top Airport Transfers. Тя не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни на клиентите какви лични данни обработваме във връзка с предоставянето на транспортни услуги (напр. трансфери между летища и хотели и др.), защо и как ги обработваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които клиентите имат във връзка с обработването на лични данни от Top Airport Transfers.

Тази Декларация за поверителност на личните данни се прилага по отношение на личните данни, които Top Airport Transfers събира и обработва във връзка с предоставяните от компанията услуги. Тя не се прилага, когато клиентите посещават уеб-сайтa на Top Airport Transfers или използват мобилни приложения на Top Airport Transfers.

С цел по-голяма яснота и за удобство на клиентите, на много места в тази Декларация за поверителност на личните данни са посочени примери, които илюстрират защо и/или как Top Airport Transfers обработва личните данни на клиентите.

Тези примери не са изчерпателни.

Информацията, която събираме:

Тази интернет страница се менажира от Top Airport Transfers („Мерит Трейд” ЕООД). Във връзка с нашата работа е възможно да събираме определен вид информация за посетителите на страницата:

• Лична информация. Предоставена е от Вас при използването на услугите, които предлагаме. Примери за тези услуги са e-mail, кампании или мероприятия. Предоставянето на тази информация е по желание, но част от нашите услуги не са достъпни, ако не предоставите тази информация.

• Обобщени данни. Тези данни се генерират от системата ни, докато следи трафика на интернет страницата. Тази информация не Ви идентифицира и не е свързана по никакъв начин с личната информация, която може да сте предоставили.

С кого споделяме тази информация:

• Информацията се пази на сървърите на нашите хостинг доставчици. Споразуменията, които сме сключили с тях, предпазват информацията, която събираме, от неоторизирано ползване.
• Обобщените данни не се споделят с трети страни, каквито са рекламодатели и бизнес партньори.
• Не споделяме информацията с трети страни, освен с Вашето предварително съгласие.
• Личната Ви информация може да бъде предоставена на трети страни, единствено когато сме длъжни да сторим това съгласно закона.

Какво правим с личната информация:

Събираме лична информация, за да Ви предоставим възможно най-добрите услуги при използването на нашата интернет страница.
В тази връзка може да използваме информацията, която ни предоставяте със следните цели:
• За да обработим транзакциите, които можете да направите на нашата страница.
• За да Ви предоставим услугите, които сте избрали.
• За да Ви предложим информацията, отговаряща най-точно на Вас и Вашите интереси.
• За извършването на маркетингови кампании, промоции и пазарни изследвания.

Колко време съхраняваме личните данни на клиентите:

• Top Airport Transfers съхранява личните данни на клиентите толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат спазени изискванията на законодателството.
• С оглед изпълнение на задълженията ни, произтичащи от данъчното и счетоводното законодателство, данни за даден клиент се съхраняват за период от 11 години, считано от датата на извършената услуга от Top Airport Transfers. След изтичане на сроковете за обработка на лични данни, същите се изтриват/унищожават, освен ако са необходими за висящо съдебно, арбитражно, административно или изпълнително производство.
• Top Airport Transfers полага усилия, за да осигури, че обработваните лични данни за клиентите се актуализират (и при необходимост се коригират), както и че не се съхраняват данни, които не са необходими за постигане на целите, описани по-горе.       

Бисквитки:

Бисквитката е малък файл, който се намира на Вашия компютър и се разпознава от сървъра, когато посещавате страницата ни. Бисквитката не ни предоставя Ваша лична информация. Тя ни изпраща информация за Вашия IP-адрес, операционната система, която използвате (Windows, Маc или др.), уеб-браузъра (Firefox, Chrome и др.) и от кой домейн сте посетили страницата ни. Тази информация ни помага да:
• Следим трафика на страницата ни.
• Сме сигурни, че Ви показваме най-подходящото съдържание.
Ако предпочитате да не използвате бисквитки за нашата страница, можете да ги изключите от настройките на Вашия уеб-браузър или да ги изтриете от Вашия твърд диск. Все още ще можете да посещавате интернет страницата ни.

Присъединяване и отказване:

• Винаги ще имате възможността да заявите или да се откажете от нашите услуги. Това означава, че във всеки един момент, можете да промените решението си дали да използвате услугите ни.

Право на достъп до информацията:

• Клиентите имат право да получат от Top Airport Transfers информация дали се обработват лични данни, свързани с тях. Ако това е така, клиентите имат право да получат достъп до съответните данни.
• В случай че личните данни, които се обработват от Top Airport Transfers, са неточни или неактуални, клиентите имат право да изискат от Top Airport Transfers да ги коригира.

Промени на условията:

• Тази Декларация за поверителност на личните данни е актуална към 01.05.2018 година.
• Настоящата Декларация за поверителност на личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Top Airport Transfers, на клиентите или на компетентен орган (напр. Комисията за защита на личните данни).
Top Airport Transfers информира клиентите за измененията или допълненията на тази Декларация за поверителност на личните данни в срок не по-кратък от 30 (тридесет) дни преди влизането им в сила, като:
• Публикува актуализираната Декларация за поверителност на личните данни на интернет страницата на Top Airport Transfers-www.topairporttransfers.com
• Препоръчително е потребителите периодично да проверяват най-актуалната версия на тази Декларация за поверителност на личните данни на интернет страницата на Top Airport Transfers.

  НачалоЗа насУслугиЛетищни трансфериЦениПоръчка на трансферПолезноКонтакти
ENGISHБЪЛГАРСКИ